Identyfikacja wizualna

Strona główna Strefa reklamy Identyfikacja wizualna

Identyfikacja wizualna (corporate identity) to podstawowe narzędzie, służące kreowaniu pozytywnego wizerunku marki przedsiębiorstwa na rynku.

Jest to ogół symboli i zachowań w firmie stosowanych w celu uzyskania pozytywnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia spośród innych konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Spójny system wizualny wpływa na całościową identyfikację firmy, a ważnym jej elementem jest księga znaków, która powinna opisywać wszystkie składowe jakie organizacja wykorzysta w przyszłości.

Identyfikacje wizualną stosuje się do:
spójnego odbioru przedsiębiorstwa
konsekwencji w komunikacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
każdego przedsiębiorstwa prywatnego i publicznego
Zalety identyfikacji wizualnej:
  wzbudza zainteresowanie wśród interesantów przedsiębiorstwa cechując się spójnością i oryginalnością
zwiększa prestiż oraz profesjonalizm organizacji na tle konkurencji
ułatwia w zapamiętywaniu wizerunku firmy
Prawidłowo stworzona identyfikacja graficzna przedsiębiorstw to: łatwy do zapamiętania i jasny przekaz dla klientów, wzbudzanie zaufania wśród klientów wewnętrznych i zewnętrznych, tworzenie rzetelnego wizerunku, istotny i niezbędny element każdego biznesu, profesjonalnie stworzone logo oraz księga znaków to profesjonalne przedsiębiorstwo
W ramach identyfikacji wizualnej powinny powstać nośniki takie jak: