Pieczątka jest następnym z elementów, jakie powinna posiadać każda firma. Jest to „stempel”, który ma za zadanie pozostawić trwały odcisk na papierze lub innym podłożu. Pieczątka jest kolejnym ze znaków charakterystycznych dla każdej organizacji, dlatego i ona powinna być zaprojektowana i wykonana nieprzypadkowo.

Na pieczątkach powinna znajdować się informacja o nazwie firmy oraz jej adresie, czy danych kontaktowych. Pieczątki wykonuje się dla różnego rodzaju stanowisk i pokwitowań, co powoduje, iż każdy rodzaj musi być wykonany w sposób indywidualny. Nowoczesne pieczątki mogą mieć różne, ciekawe kształty oraz kolory, a zastosowanie tego typu form i rozwiązań tylko podnosi wizerunek przedsiębiorstwa.

ViStudio posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonaniu pieczątek stosowanych w różnych branżach, dlatego możecie być Państwo spokojni, iż nasze propozycje i w tej dziedzinie wpłyną na sukces Państwa przedsiębiorstwa.

Zalety pieczątek:

  • możliwość łatwego uzupełniania tuszu i zmian danych
  • kształt zgodny z najnowszymi trendami i życzeniami klienta
  • promocja wizerunku przedsiębiorstwa

Pieczątki stosuje się w:

  • przedsiębiorstwach prywatnych
  • organizacjach pozarządowych
  • organach administracji publicznej